Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı bayram mesajında, "Ağustos'ta zaferlerin halkasına yenisini ekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

AĞUSTOS’TA HAREKAT BAŞLIYOR
Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını belirten Erdoğan, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

SURİYE’DE KİM NE İSTİYOR

Haber böyle…
Dünya Siyonist Dergisi Kivunim’de, İsrail’in Ortadoğu’da izleyeceği siyaset ve hedeflerini ‘1980’lerde İsrail İçin Strateji’ başlığı altında yayımladı, ortaya çıkan bu tehlikenin nasıl bertaraf edileceğini açıklıyordu, fikir babası İsrael Shakak‘tı .

İLK HEDEF IRAK


Oded Yinon muazzam bir cüretle Irak ve Suriye’nin parçalanacağını ve Arap olan devletlerin küçük parçalar halinde yok edileceğini dünyaya ilan ediyordu. Öylesine cüretkardı ki daha planın başında ‘hedef, tüm bölgenin küçük eyaletlere/bölgelere bölünmesi ve mevcut tüm Arap bölgelerinin yok edilmesidir’ diyebilecek kadar ileriye gidebiliyordu. Yınon, belirlenen bu hedefe İsrail’in operasyonel bir stratejiyi hayata geçirmesiyle ulaşabileceğini söylüyor, öyle bir yol çiziyordu ki ‘Yahudi devletin varlığı, refahı ve bekası’ için olmazsa olmaz bir yol haritası…

Planda önce bir Irak- İran savaşı ardından da Irak ve Suriye’nin sırayla parçalanması öngörülüyor, işte o bölüm;

ETNİK VE MEZHEP FARKLILIKLARI TEMELİNDE PARÇALAMA


‘Bir taraftan petrol zengini olan ancak diğer taraftan parçalanmış bir ülke olan Irak’ın İsrail’in hedeflerine aday olması garantidir. Bizim için Irak’ın feshi, Suriye’nin feshinden bile daha önemlidir. Irak Suriye’den daha güçlüdür. Kısa vadede İsrail’in en büyük tehdidi Irak’ın gücüdür. Bir Irak-İran savaşı Irak’ı parçalayacak ve bize karşı geniş bir cephede çatışma organize etmesine imkan vermeden çökmesine sebep olacaktır. Araplar arasındaki her türlü çatışma kısa vadede bize yardımcı olur ve Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi önemli bir hedef olan Irak’ın parçalanması için yolu kısaltır.

‘IRAK ÜÇPARÇALI’

Osmanlı döneminde Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür. Üç büyük şehir etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve güneydeki Şii bölgeler Sünni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır. Mevcut İran-Irak çatışmasının kutuplaşmayı derinleştirmesi olasıdır…’

Bu satırlara yakından bakıldığı zaman bu hedeflerin neredeyse tamamına erişilmiş olduğu anlaşılıyor; İran-Irak savaşı çıkarıldı, Irak zayıflatıldı, etnik ve dini bazda Kürt-Arap, Şii-Sünni ekseninde fiilen üçe bölündü; işte Barzani, referandumunu yaptı, bağımsızlığın ilanı için şimdi fırsat kolluyor.

İsrail’in bu yeni stratejisinde Suriye’nin ayrı bir yeri var. Oded Yinon planın temelini oluşturan etnik ve mezhepsel farklılar çizgisinde yürüyerek önce Suriye’ye ulaşıyor, sonra ülkeyi parça parça ederek ‘Yeni Suriye’ye temel hazırlıyor, işte planda geçen o bölüm;

SURİYE BEŞ PARÇALI

Erdoğan Düğmeye Bastı: 'SURİYE'DE PERDE ARKASI'

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Erdoğan 'Bilmiyor muydu'