SONUÇ

Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırdığı BOP aslında evanjelik siyasi bir projesidr ve temelinde de İsrail vardır. Evanjelistler zaten ‘Eski Ahit-Yeni Ahit’ diyerek Tevrat’la İncil’in birleştirilmesini savunan yani Hristiyan-Yahudi, ittifakını savunun dini siyasi bir gruptur.

ABD’nin BOP dediği proje 2006 yılında Amerikan Silahlı Kuvvetler dergisinde yayınmıştır ama İsrail’in asıl planı 1982’de Dünya Siyonist Dergisi Kivunim’de çoktan ilan edilmiştir. Yani BOP’un arka planında İsrail vardır.

Her siyonist plan yan yana getirildiğinde, yayınlanmış olan haritalardan da anlaşılacağı üzere Amerika İran’dan Pakistan’a uzanan coğrafyayı hedefine almış, İsrail ise İran’dan Mısır’a kadar uzanan coğrafyadaki ülkeleri hedef almış olduğu görülmektedir. Zaten bu iki plan ve proje yan yana getirilmeden BOP’u anlamak ya da bugün Ortadaoğu’da yaşanılanlara bir anlam yükleyebilmek oldukça zor olur.

Gerek BOP gerekse İsrail planının temelinde Müslüman coğrafyadaki ülkelerin etnik ve mezhep farklılıkları temelinde bölünmesi ve kopacak parçalardan İsrail’e müttefik devletler kurulması ana fikri yatmaktadır. 2018 yılı itibariyle Irak’ın etnik-mezhep temelinde üçe parçalanmış olması bu düşüncelerimizi açıklayan en çarpıcı örnektir. Bu süreç diğer ülkeler üzerinde de halen işlemektedir.

Bu çerçevede Türkiye’ye bakıldığında Türk-Kürt tartışmaların gündem de kendine yer bulması etnik ayrıştırmayı; Alevi-Sünni tartışmalarının da siyaset gündemine çekilmiş olması da mezhepsel kışkırtmayı körüklemektedir. Bu siyasete evanjelik BOP projesi gözlüğüyle bakıldığında da sürecin işletilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Oysaki Türkiye, bu coğrafyada ancak ve ancak ulus-devlet kimliğini koruyarak ve de her türlü farklılıklar üzerinde birliğini koruyarak yasabileceğini artık öğrenmiş olması gerekmektedir.

Şimdi başta sorduğumuz soruyu tekrar soralım; Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump’la artık neyi görüşecek?

Erdal Sarızeybek

Kaynak: MENORA/ Işığın Gölgesindeki Darbe/ Destek yayınları
BÜYÜK SUİKAST/ Destek Yayınları.

'OKYANUS ÖTESİNE İLGİNÇ TELEFON'

Bakmadan Geçme!

KAPAT
'SÖYLENMEYEN YÖNLERİYLE BOP'