MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

‘BİNALİ YILDIRIM’IN İSTİFASINA GEREK YOK’

“Binali Bey İstanbul’da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır. Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir. AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP'nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor.”

Bahçeli ‘Binali Yıldırım’ın istifasına gerek yok’ diyor ama Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla aday olan kamu görevlilerinin 1 Aralık 2018’e kadar istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı. İşte o karar:

‘KAMU GÖREVLİLERİNİN 1 ARALIK 2018’E KADAR İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR’

YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 1036
2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında bir ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Aday olmak isteyen; • Hâkimler ve savcılar, • Yüksek yargı organları mensupları, • Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, • Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, • Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, • Subay ile astsubaylar, • Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine... karar verilmiştir.

Karar örneğinin; a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına, b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda ilânına, c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına, 23/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (yüksek seçim kurulu, karar no: 1036).

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU: Kabul Tarihi: 10 Haziran 1983 Kanun No: 2839

‘GÖREVİNDEN AYRILMAYAN KAMU GÖREVLİSİ ADAY OLAMAZ’
MADDE 18- (Değişik: 4125 - 27.10.1995) Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile,

yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasî partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

Kaynak: YSK/ Sözcü

Bahçeli'de telaş!.. 'BİNALİ YILDIRIM ADAY OLAMIYOR'