Emniyet Genel Müdürlüğü'nden TBMM'den kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi ile ilgili açıklama yapıldı.

BEKÇİLERE ADLİ KOLLUK YETKİSİ VERİLİYOR
Açıklamada, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerimize yönelik olarak;
İnsan hakları, Davranış ilkeleri ve etkili iletişim, Durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, Zor kullanma yetkisi, Silah kullanma yetkisi, Suça el koyma yetkisi, Disiplin mevzuatı.”,

ÜÇ GÜN ÜÇ AY ARTI 2 AY EĞİTİM
Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir. Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır" denildi

FRANSA’DA BU İŞ 10 AY ÜÇ YIL
Durum bu. Anlaşılan polis ve jandarmaya ek olarak bir de bekçi kolluğu gerekiyor. Ama Avrupa’da bu iş öyle değil. Bir örnek verecek olursak, Fransa’da Jandarma Teşkilatında tüm uzman jandarmalar önce eğitim okullarında 10 ay süren bir eğitime tabi tutuluyor. Mezun oldukları zaman ‘adli kolluk’ yetkisi alamıyor, zor ve silah kullanma yetkilerini kullanamıyor. Üç yıl süren uzaktan eğitime tekrar tabi tutuluyor. Yapılan sınavlarda başarılı olanlar terfi ederek ‘Astsubay çavuş’ oluyor ve adli kolluk yetkisi kazanıyor.

ADLİ KOLLUK NEDİR
Bekçilere adli kolluk yetkisi veriliyor ama yeterli hukuk bilgisine sahip olup olmadıkları sorgulanmıyor. Çünkü Adli Kolluk, güvenlik personeli içinde yeterli hukuk bilgi ve tecrübesine sahip olanlar arasından seçilmiş kolluk personelini ifade eder. Burada amaç; insanların temel hak ve özgürlüklerinin korumaktır. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelecek bu yetkilerin bekçi teşkilatına verilmeden önce, bu teşkilat mensuplarının ne ölçüde hukuk bilgisine sahip olduğu masaya yatırılmalıdır.

AVRUPA’DA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Bugün Avrupa’da uygulandığı şekliyle çarşı mahalle bekçileri, yeni mezun polis memurları, jandarma erbaş ve erleri ‘Adli Kolluk’ yetkisine sahip değildir. Yeterli hukuk bilgisine sahip olmadıkları düşünülen bu personel olaylar karşısında gözaltı yapamaz, el koyma işlemi yapamaz, arama yapamaz, zor kullanamaz, silah kullanamaz, sadece olayla ilgili tutanak tutar ve soruşturmayı Adli Kolluk personeline devreder. Çünkü Adli Kolluk ayrı bir eğitim ve teşkilatlanma işidir.

AVRUPA’DA BEKÇİLER 'BELEDİYE ZABITASI’ MEŞRU MÜDAFAA DIŞINDA SİLAH KULLANAMAZ
Bugün Avrupa ülkelerinde Türkiye’de ‘bekçi’ denilen bu teşkilat belediye zabıtası olarak teşkilatlanmıştır. Adli Kolluk yardımcısı olarak Ceza Usulü Kanunlarında görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna göre bekçiler/zabıta zorunluluk-meşru müdafaa halleri dışında yani bugün Türkiye’de kanunen herkese tanınmış olan bu yetki dışında silah kullanamaz. Ayrıca bu mevzu genel kolluk teşkilatlanması içinde ayrı bir yasal düzenlemeyi gerektirmektedir. Hazırlıksız ortaya çıkarılan bu 'yeni kolluk' pek çok sorunu da beraberinde sürükleyecektir.

Şimdi Türkiye’de bekçilere ‘hürriyeti kısıtlama-zor kullanma’ gibi temel hak ve özgürlükler sahasına giren konularda yetkisi verilmesi durumunda insanların anayasa ile teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin nasıl korunabileceği konusu önümüzdeki dönemde oldukça tartışılacak gibi görünüyor.
Bilginiz olsun.

Erdal Sarızeybek

Bekçi Kolluk 'Yok Böyle Bir Şey'