YIL 2019, 26 NİSAN...
Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, Rus şirketi Stroytransgaz ile Suriye'nin en büyük limanı olan Tartus limanının genişletilmesini öngören 49 yıl süreli yatırım anlaşması imzaladıklarını ve Rusların 500 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını söyledi.

El Vatan gazetesine demeç veren Hamud, "Rus özel şirketi Stroytransgaz ile Tartus limanının yönetimi ve geliştirilmesini öngören yatırım anlaşması imzalandı. Limanın kiralanması veya takas edilmesi söz konusu değil" dedi.

LİMAN TAM KAPASİTELİ HALE GETİRİLİYOR

49 yıllık sürenin her iki tarafın ekonomik kazanç sağlaması için gerekli görüldüğünü anlatan Hamud, "Proje, limanın kuzey yönünde genişletilmesini öngörüyor. Limanın geliştirilmesiyle ilgili tüm işler, altyapının yenilenmesi ve mevcut 4 milyon tonluk hacmin 38 milyon tona çıkarılması için gerçekleştirilecek yeni liman inşaatı projenin kapsamında yer alıyor" diye konuştu.

Bugün Ortadoğu’da Yaşanılanlarla Çar Deli Petro’nun vasiyeti arasında ne gibi bir bağ olabilir?

ÇAR DELİ PETRO’NUN VASİYETİ( 1672-1725'

 Kazım Karabekir Paşa anılarında bu soruya şöyle cevap veriyor; ‘Rusların büyük hayali, Rus Çarı Büyük Petro’nun vasiyetinde yer alan iki maddeye dayanıyor. Çar’ın vasiyeti şudur;

‘SURİYE İLE İLİŞKİ KURUP DOĞU TİCARETİNİ ELE ALMALI’


Mümkün olduğunca İstanbul ve Hindistan’a yaklaşmak gerek. Bunlara egemen olan güç, tüm dünyaya da egemen olacaktır. Sürekli olarak bazen Türklerle, bazen de Perslerle(İran) savaşa girmeli. Karadeniz üzerinde üsler kurmalı. Ve yavaş yavaş bu denizin tümüne egemen olmalı. Hızla İran’ın zayıflamasını sağlamalı. Bu suretle Basra Körfezi’ne inmeli. Suriye ile ilişki kurup, Levant (Doğu) ticaretini önceden olduğu gibi ele almalı, dünyanın ambarı Hindistan’a doğru inilip, oraya vardıktan sonra, İngiltere’nin adalarına yaklaşmış olunur…

‘TÜRKLERİN AVRUPA’DAN ATILMASINA YARDIMCI OLMALI’


“Avusturya ile ilgilenip, Türkleri Avrupa’dan atmalarına yardımcı olmak ve onun İstanbul üzerine oluşturabilecek isteklerine gem vurmak gerek. Bunun için de Avrupa’nın başka devletleri ile aralarında bir savaş çıkartmak ya da kendisinden daha sonra geri alınabilecek bir savaş fetih payı, ganimet verilmeli” …

VE PUTİN ŞİMDİ BUNU OYNUYOR

Çar Deli Petro bu düşüncelerini gerçekleştiremedi ama bu emellerini bir vasiyet olarak Rusya'ya taşıdı. Birinci Dünya Harbi sonrası Ortadoğu’da, sınırları İngiltere ve Fransa tarafından çizilmiş altı ayrı devlet ortaya çıktı; Arabistan, Filistin, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak... Ancak bu devletler yapaydı; kağıt üzerinde sınırları çizilmiş, ‘etnik, dini ve mezhepsel’ farklılıkları yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Arap ne varsa hepsi ‘devlet’ denilerek bir çatı altında toplanmıştı.

‘SURİYE’DE DİNSEL, ETNİK VE MEZHEPSEL FARKLILAR’

Suriye’de çoğunluğu oluşturan Sünni Müslümanların yanına Aleviler ile Dürzi grupların dahil edilmesiyle homojen yapı bozulmuş, benzer şekilde Lübnan’da çoğunluk olan Hıristiyan Marunilerin içerisine Müslüman gurupların dahil edilmesiyle de birbirinden çok farklı etnik ve dinsel yapılar bir araya getirilmişti.

KURULUŞLARI DENGESİZ

Irak da bu yeni siyasi stratejiden payına düşeni almış, Şii ve Sünni Müslümanlar ile Kürtler, Türkmenler, Hıristiyan Asuriler ve Yahudilerden oluşan karmakarışık bir yapının içine çekilmişti. İşte bugün Ortadoğu’da yaşanılan çatışmanın temelinde işte bu yapay sınırlarla oluşturulan devletlerin karışık ‘etnik ve mezhepsel’ farklılıkları yatıyor.

İKİ YÜZYIL SONRA VASİYET GERÇEKLEŞTİ VE RUSYA SURİYE’DE

Ortadoğu böylesi yapılanırken Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 1938’e kadar geçen sürede Anadolu’da çıkarılmış isyanları bastırmakla uğraştı. Öte yanda Sovyet Rusya’nın Ortadoğu’da bu yeni haritaların çiziminde bir etkisi olmamıştı yani oyun dışı kalmıştı. 1939’da İkinci Dünya Harbi başladı; Türkiye tarafsızdı, savaşa girmedi. Sovyet Rusya’nın ise bu kez bu yeni oyundan çekilmeye niyeti yoktu ve kartlar açıldı… Ve şimdi Rusya tıpkı Çar Deli Petro’nun vasiyetinde olduğu gibi Suriye’ye girdi ve çıkmaya da niyeti yok!

VE ASIL OYUN KURUCU ABD; RUSYA ÇIKARLARI GEREĞİ ŞİMDİ BU BOP'A DESTEK VERİYOR...
Kısacası bugün Türkiye ABD-RUS kıskacında ve kamuoyu AKP siyasetinin ışığında bu kıskacı göremiyor. Zaten bir görülse, Türkiye'nin bu kıskacı çözecek gücü var!

Erdal Sarızeybek

'Çar Deli Petro'nun Vasiyeti'