Anasayfa
01 Ocak 2020 ( 179 izlenme )

'Devletin Görevi Nedir'

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR


DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVİ


Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

EGEMENLİK

VI. Egemenlik Madde 6 –
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

Yasama yetkisi
Madde 7 –
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

Yürütme yetkisi ve görevi
Madde 8 –
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Yargı yetkisi
Madde 9 –
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.  

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
Madde 11 –
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.


Devletin şekli
Madde 1 –
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 –
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
Madde 3 –
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 –
Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Önerilen Videolar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tepki Var 'Soylu İstifa' Ünlü Sanatçı'dan AĞIR HABER... Canlı yayında açıkladı!.. 'KARDEŞİNİN EVİ BABASININ EVİ SEÇMEN DOLU' AKP ORDU... ADAYLAR BELLİ OLDU...

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Düğmeye basıldı: 'AKP'Lİ VEKİLLER KUYRUKTA'