Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Musevilik inancına mensup tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

‘HANUKA BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM’
"Bizler bu coğrafyada, vatandaşlarımızın köken, ırk, mezhep, inanç ayrımına maruz kalmaksızın barış içinde bir arada yaşayabilmelerine, kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerine, din ve inanç özgürlüğüne öteden beri büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik telakki eden bir medeniyetin temsilcileri olarak, karşılıklı sevgi ve saygı ortamının gelecekte de devam edeceğinin bilinciyle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."/Sputnik, 2 Aralık 2018).

HANUKA BAYRAMI NEDİR?
Musevi web sitesi Sevinon’a göre, Yahudi düşmanlarının Yahudileri yok etmek için tarih boyunca kullandıkları iki tip yol vardır. Bunların ilki, yakın tarihte oldukça ağır bir örneğini yaşadığımız soykırım benzeri fiziksel yok etme gayreti, diğeri ise kültürel asimilasyon yolunu kullanmaktır.

Pers Kralıyla evlenen Yahudi kızı Ester’in kimliği gizleyerek Yahudileri kurtarması olayı ‘Purim Bayramı’ olarak kutlanıyor ve Purim, Yahudilerin fiziksel kurtuluşunun yıllık kutlamasını yansıtıyor. Hanuka ise, Yahudileri kültürel asimilasyon yoluyla yok etmeye çalışanlara karşı manevi kurtuluşun geleneksel sembolü olarak kutlanıyor.

YEDİ KOLLU ŞAMDAN, MENORA: DOKUZ KOLLU ŞAMDAN HANUKİYE
M.Ö. 167 yılında, Suriye Helen İmparatoru Antiohus Epifanes, Yahudiliği yok etme amacıyla yola çıkarak Yahudiler'e üç mitsva konusunda yasaklamalar getirdi: Şabat, Roş-Hodeş ve Berit-Mila. Bu mitsvaların her biri Yahudilerin kültürel bütünlüğünü dengede tuttuğundan Helenler'in hedefi haline gelmişlerdi. Haşmonai ailesinden bir Koen olan Matatyau ve "Makabiler" olarak bilinen beş oğlu bir isyan başlattılar ve Yahudiler üç yıl içinde, düşmanlarından kurtuldular. Bu zafer başlı başına bir mucizeydi.

ŞAMDAN DEVAMLI YANMALI

Kudüs’teki kutsal tapınağı(Bet-Amikdaş) tekrar kontrollerine geçiren Yahudiler, devamlı yanması gereken Menora'yı vakit kaybetmeden yakmak istediler. Bunun gerçekleştirilebilmesi için özel bir şekilde hazırlanmış saf zeytinyağına ihtiyaçları vardı. Fakat bu niteliği taşıyan bulabildikleri yağ miktarı, Menora'nın sadece bir gün yanabilmesine yetecekti. Diğer yandan bu yağın hazırlanması için sekiz güne ihtiyaçları vardı. Bir mucize oldu ve eldeki bir günlük yağ, sekiz gün boyunca yandı. Bu olayın anısına Yahudiler çağlar boyu Hanuka'nın sekiz günü boyunca mumlar (ya da daha makbul şekliyle, zeytin yağına bulanmış fitiller) yakıyor(Sevinon).

'YEDİ KOLLU ŞAMDAN'IN SIRRI'

Erdoğan'dan kutlama!.. 'Yedi Kollu Şamdan'

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Düğmeye Basıldı 'Hedef Kim'