İsrail’in yeni stratejisi, etnik ve mezhepsel farklılar temelinde Müslüman ülkelerin iç savaşa kışkırtılarak birbirine kırdırılması, parçalanması ve İsrail’e müttefikler kurulması esasına dayanmaktır. Bu plan Dünya Siyonist Dergisinde yayınlanmış ve tüm dünyaya ilan edilmiştir.

"İSRAİL'İN ŞU ANKİ HEDEFİ SURİYE"
Suriye İsrail’in hedefindedir.
Lübnan’ın beş parçaya, Suriye’nin de beşten az olmamak üzere parçacıklara ayrılması tasarlanmıştır. İsrail planında yer alan şu hususlar bu tespitlerimizi tartışmasız bir şekilde kanıtlamaktadır, işte o plan:

"LÜBNAN BEŞE PARÇALANMALI"
“…Batı cephesi yüzeyde daha problematik gözükse de aslında manşet olan olayların çoğunun son zamanlarda meydana geldiği Doğu cephesinden daha az karmaşıktır. Lübnan’ın beş bölgeye bölünmesi Mısır, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm Arap dünyası için bir başlangıçtır ve aslında Arap yarımadası şimdiden bu yolda ilerlemektedir."

"ETNİK VE DİNİ PARÇALAMA"
"Suriye ve daha sonra Irak’ın feshi ve Lübnan’da olduğu gibi etnik ve dini bölgelere ayrılması İsrail’in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı hedefidir ve bunun için kısa vadede bu devletlerin askeri gücünün feshi ana hedeftir."

"SURİYE BİRKAÇ EYALETE PARÇALANMALI"

"Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile erişebileceğimiz bir noktadadır.”

NEDEN SURİYE?
İsraioğullarının Tevrat'ta geçen büyük öfkesi Şam üzerinedir yani Suriye. Kehanete göre Şam’ın Babil ve Mısır’dan öte kalır yanı olmayacaktır; yıkılacaktır, onuru kırılacaktır, çok insan öldürülecektir, nerdeyse taş üstünde taş kalmayacaktır. Bunu biz değil, Tevrat'ta yer alan Yeşaya söylemektedir, işte o ayet:

"ŞAM ENKAZ YIĞININA DÖNECEK"
- “… Şam’la ilgili bildiri: İşte Şam kent olmaktan çıkacak, Enkaz yığınına dönecek. Aroer kentleri terk edilecek, hayvan sürüleri orada yatacak, onları ürküten olmayacak. Efrayim’de surlu kent kalmayacak, Şam’ın egemenliği yok olacak. Sağ kalan Aramlılar’ın onuru İsrail’in onuru gibi kırılacak..."

"ŞAM'DAKİ HALKLAR UZAKLARA KAÇACAK"-
- " Eyvah, çok sayıda ulus kükrüyor, azgın deniz gibi gürlüyorlar. Halklar güçlü sular gibi çağlıyor. Halklar kabaran sular gibi çağlayabilir, Ama Tanrı onları azarlayınca uzaklara kaçacaklar. Rüzgarın önünde dağdaki saman ufağı gibi, Kasırganın önünde diken yumağı gibi savrulacaklar. Akşam dehşet saçıyorlardı, sabah olmadan yok olup gittiler. Bizi yağmalayanların, bizi soyanların sonu budur."

YANİ?
Yani İsrail işi kutsallara dökmek istiyor, kutsallar üzerinden oynamak istiyor. Böyle Hristiyan ve Musevi dünyasının desteğini alabileceğini düşünüyor.
Yani?
Yani İsrail Ortadoğu'da hakimiyet kurmak istiyor, kendine tehdit gördüğü İran ve Suriye'yi saf dışı bırakmak istiyor.

Yıl şimdi 2018…
Suriye’nin Halep kenti yanıyor, ülke iç savaşta, kardeş kardeşi öldürüyor.
Suriye yanıyor, Halep yanıyor, yüzyıllardır birlikte yaşamış olan insanlar birbirlerini öldürüyor. Ve Türk Ordusu Suriye'de...

"MUHALİFLERİ DESTEKLEMEK SURİYE DEVLETİNİ PARÇALAR"

Ne yazık ki Suriye’nin düşürüldüğü bu duruma en fazla katkı sağlayan, muhalif unsurları kışkırtıp doğrudan destek veren tek Müslüman ülke de Türkiye oluyor, tıpkı Libya ve Mısır’da, tıpkı Irak’ta yaptığı gibi. Yine bugün, Türkiye bu yanlışlarından dönmek yerine, Suriye’ye bir askeri müdahaleyi gündeme taşıyarak ‘güvenli bölge kurmak’tan bahsediyor.

"SURİYE DEVLETİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMADAN GÜVENLİ BÖLGE KURMAK, SURİYE'Yİ PARÇALAR"

Bu duyunca aklımıza 1991’de Irak’ta kurulan güvenli bölge geliyor, bu güvenli bölgede kurulan bir Kürt devleti geliyor ve yine bu bölgede silahlı güce dönüştürülen PKK geliyor, elinde olmadan insan soruyor; ülkemize yönetenler kime hizmet ediyor?

NE YAPMALI?

Türkiye Zeytin Dalı harekatı için açıklanan siyasi ve askeri hedeflere ulaşabilmek için bu harekatı sonuna kadar sürdürmelidir. Türk Ordusu bu harekatı kendi milli güç unsurlarıyla yapmalı, ÖSO ya da başka yabancı unsurları asla bünyesine almamalı, ancak onlardan harekat alanında ve sınırlı bir ölçüde istifade etmelidir.

SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye gerçekten Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak istiyor ve bu konudaki İsrail ve ABD planla ve projelerine karşı çıkıyorsa eğer, mutlaka Suriye Devleti ile işbirliği yapmalıdır tıpkı İran'la yaptığı gibi. Aksi halde Suriye'nin parçalanmasına giden her yol İsrail'e yarayacak ve bu da Türkiye'ye tehdit olarak geri dönecektir.

Umarız sesimiz duyurulur...

Erdal Sarızeybek
Kaynak: MENORA/ Işığın Gölgesindeki Darbe- Destek Yayınları

Suriye'den Ne İstiyorlar?..