Kulislere düşen iddiaya göre, birinci sınıfa terfi ve polis okullarına yapılan atamalar sonrasında özellikle Menzil cemaati içinde kavgalı bir süreç başladı., Türkiye’deki Menzil cemaati Adıyaman’daki Semerkand grubu ve Eskişehir’deki Buhara grubundan oluşuyor. Liderleri farklı olan bu iki grubun, Emniyet’teki bu görevlendirmeler sonrasında birbirleriyle ters düştükleri öne sürülüyor.

DEVLET İÇİNDE YENİ KADROLAŞMA
Bu durumun gerekçesi ise, Emniyet’teki atama ve terfilerde Semerkand grubunun referanslarına olumlu yanıt verildiği, Buhara grubunun taleplerinin yerine getirilmediği. Semerkand grubunu, Buhara grubuna karşı 1-0 öne geçiren bu görevlendirmelerde kuşkusuz diğer grup ve yapılardan da referanslar var.

17/25 VE 15 TEMMUZ ETKİSİ
Aslında, şimdiye kadar “Menzil grubunun emniyet teşkilatındaki yapılanması” diye bir konu hiç gündemde olmamıştı. Zira bu yapıyla bağlantılı teşkilat mensubu sayısı çok ama çok minimum düzeydeydi. Ancak ne olduysa; gerek 17-25 Aralık süreci, gerekse 15 Temmuz sonrasında bu grubun nüfusu emniyet içinde gözle görünür biçimde arttı. Birden bire, Menzil grubu Emniyet’te güçlenmeye başladı.(Yeniçağ,3 Kasım 2019).

Haber işte böyle…
“Adıyaman Menzil grubu dedikleri, Halidi Nakşibendi Tarikatı’nın Adıyaman kolu. Bu Tarikat, Molla Mustafa Barzani üzerinden Şemdinli’de Seyit Taha’ya, Seyit Taha üzerinden bir kol Bitlis’te Arvasi tekkesine, diğer bir kol ise İstanbul’da Gümüşhanevi tekkesine ulaşıyor. Fetullah Gülen, Arvasi silsilesi üzerinden bu tarikata bağlı. Yani işin aslı o da Cübbeli gibi tarikatın hem müridi hem de irşad edeni. 91 Körfez Savaşının Türkiye mimarı Özal’ın ise bu tarikata yolu Gümüşhanevi üzerinden açılıyor. Yani nereden baksanız karşımızda yine tarikat var.”

SARIZEYBEK: ‘USTA’NIN GÖREMEDİĞİ SİYASİ TUZAK’
Emekli Albay Erdal Sarızeybek son yazdığı ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak’ adlı kitabında tarikat konusunu bir yanda 17/25 ve 15 Temmuz diğer yanda ABD’nin BOP projesi çerçevesinde ele aldı. Kuruluşundan günümüze, siyasetten ticarete ve oradan da küresel projelerle olan bağlarını masaya serdi. Sarızeybek’in ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak’ adlı kitabında derinlemesine incelenen bu konudan kısa bir özet şöyle;

‘TARİKAT VE KÜRESEL SİYASET’
“Öylesine ilginç olaylar zincirinin bir sonucu olarak kendini açığa vuran bu tarikatın bir köşesinde Peygamber soyundan geldiğini söyleyen seyitler, şeyhler ve şıhlar yer alırken, öte köşesinde köy basan, karakol basan, insanlarımızı acımasızca katleden teröristler her nasılsa kendilerine bir yer bulabiliyor. Araya ABD, İngiltere ve İsrail gibi küresel güç odakları girdiğinde ise işin rengi hepten değişiyor, hiç beis duymadan bir araya gelmeyi becerebiliyorlar. Zaten Türkiye’yi hedef almış siyasi projelere dinsel motif eklendiğinde ki birazdan tanık olacaksınız perde kendiliğinden aralanıyor, bu dinsel motifler büyük resme nakış gibi işlendiğinde ise tarikat artık sırrını gizleyemiyor.”

‘CÜBBELİ’DEN BARZANİ’YE’
Hatırlar mısınız Mesud Barzani geçenlerde bir kitap yazdı, adı: Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi. Kitap hala piyasada üstelik 2 cilt. İki ciltlik bu Barzani’nin ne geçmişi var derseniz o da ayrı bir konu. Bu kitabı okudum. Barzani, Türkiye’de bizim gibi araştırmacıların geleceğe umutla bakabilmek ve tehlikeleri zamanında görüp kamuoyunu uyarabilmek için bu Barzanilerin köklerinde neyi aradığını bilmiyor olmalı. Bilmiyor olsa gerek ki daha kitabın ilk sayfasında kökünün sanıldığı gibi bir Kürt aşiretinden değil Halidi Nakşibendi tarikatından geldiğini kolayca anlatmış.  ‘Biz bir Nakşibendi tekkesiyiz’ diyor ve tarikat silsilesini Uğur Mumcu’nun açıkladığı Nehrili Seyit Taha’ya götürüyor;

‘BARZANİ’NİN DEDESİ TARİKATIN BÜYÜK HALİFESİ’


‘Mevlana Halid Nakşibendi, tekkelere yaptığı ziyaretlerden birinde Barzan Tekkesi’ne uğrar ve Şeyh 1’nci Abdulselam’ı halifesi olarak atar. Barzan medresesi bir Halid-i Bağdadi Nakşibendi okuluna dönüşür. Ve birlikte, daha sonra Mevlana Halid’in halifelerinden biri olacak Seyyid Taha’yı ziyaret ederler’ .

‘FETULLAH GÜLEN ARVASİ KOLUNDAN’

Abdusselam, Barzani’nin dedesidir. Burada kilit isim yine Nehrili Seyit Taha’dır. Kökleri Irak’ta olan bu ailenin Türkiye’ye çıkış noktası ise Şemdinli’dir. Bu tarikat Irak kuzeyinde Barzaniler, Anadolu’da ise Seyit Taha üzerinde geniş bir coğrafyaya yayılmış. Bitlis yöresinde Sıbgatullah Arvasi, Seyit Taha’nın halifesidir. Bediüzzaman Said Nursi bu tekkede yetişmiş. Gülen’in Said-i Nursi’yle bağı düşünüldüğünde, teo-stratejik bir güç odağı olarak neden bu tarikatı öncelikle masaya yatırdığımız şimdi daha iyi anlaşılabilir. ‘

Peki bu tarikatın günümüzdeki asıl şahsiyetleri kim?..
Bu sorunun cevabı her düğümü çözecektir…

Erdal Sarızeybek
Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak

İddia Ağır: 'Tarikat'