TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Böylece teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edilmiş oldu.

BEKÇİYE ADLİ KOLLUK YETKİSİ
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

ADLİ KOLLUK NEDİR
Adli Kolluk, güvenlik personeli içinde yeterli hukuk bilgi ve tecrübesine sahip olanlar arasından seçilmiş kolluk personelini ifade eder. Burada amaç; insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Bu noktada hak ve özgürlükleri herhangi bir gerekçeyle kısıtlama yetkisi verilen kolluk personelinin her şeyden önce idari ve ceza muhakemesi usulü hakkında yeterli hukuk bilgisine sahip olanlar içerisinden seçilmiş olması önem kazanmaktadır.

AVRUPA’DA BÖYLE BİR ŞEY YOK
Bugün Avrupa’da uygulandığı şekliyle çarşı mahalle bekçileri, yeni mezun polis memurları, jandarma erbaş ve erleri ‘Adli Kolluk’ yetkisine sahip değildir. Yeterli hukuk bilgisine sahip olmadıkları düşünülen bu personel olaylar karşısında gözaltı yapamaz, el koyma işlemi yapamaz, arama yapamaz, zor kullanamaz, silah kullanamaz, sadece olayla ilgili tutanak tutar ve soruşturmayı Adli Kolluk personeline devreder.

BEKÇİLER NE KADAR HUKUK BİLGİSİNE SAHİP
Şimdi Türkiye’de bekçilere temel hak ve özgürlükleri kısıtlama yetkisi verilmesi durumunda insanların anayasa ile teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin nasıl korunabileceği önümüzdeki dönemde oldukça tartışılacak gibi görünüyor.

Erdal Sarızeybek

İş Değişti 'Olağanüstü Yetki'