BARZAN KÖYÜ

Barzanilere ev sahipliği yapan Barzan köyü bu coğrafyanın bir üyesi.
Mesud Barzani, “Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi” adlı kitabında Barzan’ı şöyle tarif ediyor:
“Barzan bölgesi, Erbil vilayetine bağlı olarak Irak Kürdistanı’nın kuzeyinin en uç noktasında yer alır. Bölgenin merkezi Mergesor kazasıdır. Kaza üç nahiyeden oluşur; Mergesor, Barzan ve Şirvan. 400 köyden oluşan bölge halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır…

Altmışlı yılların sonlarında yapılan nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu 35-40 bin civarındadır. Bölge dağınık ve engebelidir. Ulaşım güçlükle yapılır. Bölgeyi batıdan Zape Mezin (Büyük Zap) nehri böler ve Barzan köyünün güneyinden geçer. Bihme deresinden geçip Musul’un güneyinde Dicle nehrine karışır. Kuzeyden Rukuçek çayı akar, bölgenin ortasından geçerek Rezan yakınlarında Zape Mezin’e karışır. Bölgenin tanınmış dağları şunlardır: Barzan’a doğru uzanan Şirin, Batin, Piran, Kalender, Bradost, Zerdene ve Korihuri(6).”

AŞİRET COĞRAFYASI

Barzani’nin iki cilt olarak okurlara sunduğu bu kitabında geçen, Barzan ve Barzani aşiretinin yaşamış olduğu bütün coğrafya işte budur; Mergesor ve Zibar…

Buna karşın, 1881-82 yıllarında, Ahmet Rıfat Efendi’nin Osmanlı’nın idari yapısına ilişkin eserlerinde, Barzan köyünün bağlı olduğu ileri sürülen Mergesor kazası yer almıyor. Erbil, Ravendüz, Selahiye ve Köysancak, Kerkük Sancağı’na bağlı kaza merkezleri olarak sayılıyor ama bunların içinde Barzan yok. Erbil’in 17 nahiyesi arasında da Barzan görülmüyor.
Barzani tarafından dile getirilen diğer iki nahiyeden biri olan Şirvan ise, Ravendüz’e bağlı bir nahiye olarak kayda geçirilmiş.

BÖYLESİ BİR COĞRAFYADA BİR BARZAN’IN ANLAMI NEDİR?

Sayılan tüm stratejik özelliklerinin yanı sıra Barzan, Tevrat’ta geçen Peygamber Ezra’nın yaşadığı bölgedir. Ezra’nın üstün Yahudi toplumunu yarattığı ve Tevrat’ı yazılı hale getirdiği coğrafyadır. Dünyada ne kadar Yahudi ayak izi var ise, en derin izlerin burada yer aldığı söylenebilir. Bu noktada Barzan demek; hem stratejik kaynak alanı hem de teo-stratejik kutsal izlerin bulunduğu bölge demektir.

Bugün Barzan’da Barzanilerin yaşadığı söylenir, ancak bu Barzaniler kimdir, henüz bilinmez. Sonuçta Barzan şöyle okunur: Musul Sancağı’na bağlı bir köy. Yine o yıllarda bu coğrafyanın hakimleri olan Baban, Bedirhan ve Soran aşiretleri içerisinde sayılmayan bir köy.

İsrail'in kilit coğrafyası... 'BARZAN'

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Bakanlıktan Uyarı: 'Bu İlacı Kullanmayın'