SONUÇ

Peki, Çaldıran savaşından buna yana beş yüzyıldır hüküm süren beyzadeler varken, bu Barzan nasıl oldu da günümüzde telaffuz edilen bir gücün sahibi haline geldi?

1846’da beylikler yıkılıp da şeyhlikler kurulduğunda Molla Mustafa Barzani nasıl oldu da şeyhler şıhlar coğrafyasında lider oldu?

1514 Çaldıran savaşından yola çıkınız…
1846 beyliklerin yıkılışına bir bakınız…
Barzan’da tekkesi olan Şeyh Abdüsselam Barzani’yi bir tanıyınız…
Tüm yollar Halidi Nakşi Tarikatına çıkacaktır, bu tarikatı tanımadan geçmeyiniz.

Erdal Sarızeybek

Yararlanılan Kaynaklar:
1. İsrail Enformasyon Merkezi, İsrail Hakkında Gerçekler, s.11-13, Kudüs, 2008.
2. Tanah/ Mezmurlar, Bölüm 137:5-6.
3. Osmanlı Yönetiminde Irak ve Suriye, Prof. Dr. Remzi Kılıç, s. 45, İdeal Yayınları, 2011.
4. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 49, yazan; Dr. Zekeriya Türkmen, “Özdemir Bey’in Musul Harekatı ve İngilizlerin Karşı Tedbirleri (1921-1923)” başlıklı araştırma.
5. Suat Akgül, Musul Sorunu ve Nasturi isyanı, s. 2, Berikan Yayınları, 2001.
6. Mesud Barzani, Barzani ve Ulusal Kürt Hareketi cilt I, s, 23,24, Doz Yayınları.
7. Dr. Sinan Marufoğlu, “Osmanlı Döneminde Kuzey Irak”, s. 85, Eren Yayınları, 1998.

İsrail'in kilit coğrafyası... 'BARZAN'

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Bir NECİP HABLEMİTOĞLU analizi...