Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu(CNN, 12 Aralık 2018).

Haber böyle, yakında Suriye'ye harekat yapılacağı bildiriliyor... Suriye'ye harekat yapacak bir kuvvet ister Türkiye'den isterse başka bir ülkeden, Suriye'nin üzerinde ne gibi küresel oyunlara sahne olduğunu bilmeli, ona göre harekatın hedeflerini belirlemelidir.

SURİYE’DE KİM NE YAPIYOR?

Suriye ve Irak üzerine yayınlanmış iki stratejik plan vardır. Biri bilinen BOP yani ABD’nin aslında küçük ama kulağa hoş gelsin diye ‘Büyük’ denilen Ortadoğu Projesi, diğeri de İsrail’in Siyonist Planıdır. Her iki planın ana stratejik noktası da bugün tartışılan hatta savaş naralarının atılmasına yolaçan Kürdistan projesidir. Çünkü Irak dağılırsa buradan çıkan dalgalar bir Tsunami gibi bölge ülkelerine yayılacak ve karşısına çıkan her şeyi ezip geçecektir.

İlginçtir ABD bu projesiyle resmen ve alenen Türkiye’yi hedef almış olmasına karşın ülkede siyasete hakim olan şahsiyetler tarafından bu mesele bu yönüyle hiç ele alınmamış, kamuoyuna da bir açıklama yapılmamıştır. Neredeyse magazinleşen ‘BOP Eş Başkanı’ söylemleri bir yana bu planda açığa çıkmış olan ABD stratejisi hep gölgede kalmış ya da bilerek karanlıklarda gizlenmiştir.

ABD: ‘TÜRKİYE DOĞU ANADOLU’DA İŞGALCİDİR’

İşin gerçeğinde ABD, Türkiye’yi Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da işgalci olarak görmüş ve bunu da dünyaya ilan etmiştir. İşte ABD’nin BOP planında söyledikleri:
“ Ankara’nın önünde bulunan Kürt sorunu son on yıl içerisinde bir miktar kolaylaşmış olmasına rağmen, baskı yakın tarihlerde tekrar yoğunlaşmıştır ve Türkiye’nin doğusundaki beşte birlik bölümü işgal edilmiş bir bölge olarak görülmelidir”.

‘BOP’A NEDEN SES ÇIKARILMIYOR’

Aynı ABD işte planda görüldüğü gibi İran ve Suriye’deki Kürtleri de kışkırtarak Büyük İsrail’in kilit taşı olan Büyük Kürdistan’a giden yolu da işaret etmişti, üstelik insan hakları adına. İşin gerçeğinde bu projede hedef ülke Türkiye değil de Uganda olsaymış, mutlaka bir notayla motayla yaygarayı kopartmışlardı ama bizde hiç yaygara çıkmadı hiç de nota verilmedi. Neden?

Bugün ortaya çıkıp ‘biz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılıyız’ diyen hatta Barzani’nin referandum tezgahının sadece Irak’a değil, Türkiye’ye de tehdittir’ diyen bu siyaset sahipleri ABD’nin resmen ve alenen Irak’ı parçalamaya giden nihayetinde de Türkiye’yi hedef alan bu politikasına neden hiç ses çıkarılmamıştır?

SİYONİST PLAN İŞLİYOR İŞLETİLİYOR

İsrail’in bu yeni stratejisinde ilk hedefi Irak’tır, işte planda geçen o bölüm;
‘Bizim için Irak’ın feshi, Suriye’nin feshinden bile daha önemlidir. Irak Suriye’den daha güçlüdür. Kısa vadede İsrail’in en büyük tehdidi Irak’ın gücüdür’.

Bu hedefe giden yol da İran-Irak savaşından geçiyordu, işte İsrail'in planında geçen o bölüm;
‘Bir Irak-İran savaşı Irak’ı parçalayacak ve bize karşı geniş bir cephede çatışma organize etmesine imkan vermeden çökmesine sebep olacaktır’.

Bu hedefe ulaşmak için Irak parçalanmalıydı, işte İsrail planında geçen o bölüm;
‘Üç büyük şehir etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve güneydeki Şii bölgeler Sünni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır’.

Parçalama stratejisinin dayandığı nokta, Müslüman coğrafyadaki etnik ve dini temeldeki farklılıklardı, işte İsrail'in planı;
‘Araplar arasındaki her türlü çatışma kısa vadede bize yardımcı olur ve Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi önemli bir hedef olan Irak’ın parçalanması için yolu kısaltır. Osmanlı döneminde Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür(1)’.

SAVAŞ PLANLARI TEVRAT VE İNCİL’DE GEÇEN AYETLERE GÖRE YAPILMIŞ

Tevrat’ta geçtiği ileri sürülen ayetler bu yeni İsrail stratejisi temelinde çıkarılacak Ortadoğu savaşlarını destekliyordu. İşte Tevrat’taki o ayet:
‘“Ey Babil, erden kız, in aşağı, toprağa otur… Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim... Onu durduracak büyü yok elinde, başına gelecek belayı önleyemeyeceksin. Üzerine ansızın hiç beklemediğin bir yıkım gelecek… Gençliğinden beri alışveriş ettiğin herkes kendi yoluna gidecek, seni kurtaran olmayacak(2).’

İncil de bu İsrail stratejisini destekliyordu. İşte İncil işte ayet:
“Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu: ‘Gel’ dedi, ‘Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim’… ‘Büyük Babil, Dünya Fahişelerinin Ve İğrençliklerinin Anası’… Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki, Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler(3).’
Babil günümüzdeki Irak’tır…

ABD, İSRAİL’İN ORDUSU ROLÜNDE

ABD’ye gelince, o zaten BOP projesiyle İsrail’i destekliyordu. İşte BOP:
‘Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni ağırlıklı bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük Lübnan’a kıyılarını kaybetmiş olan Suriye ile birleşmeye karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden doğmuş olur. Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet olacaktır’.

ABD son sözünü şöyle söylüyor;
‘5,000 yıllık tarihten bir diğer kirli sır da şudur: Etnik temizlik işe yarar(4)’.

Tevrat ve İncil’de geçen kehanetlerle Hıristiyan dünyasında inanç desteği sağlayan ABD ve İsrail Ortadoğu’da savaş arenasına işte böyle indi. Şimdi durumun vahameti biraz daha kendine o ışığa çıkarabiliyor…

SİYONİST EVANJELİK PLAN IRAK’TA İŞLETİLDİ

Şimdi bu BOP diyor ki; Irak parçalanmalı…
Başka? Parçalar içinden üç ayrı İsrail yanlısı devlet kurulmalı…
Başka? ‘Kürt-Arap, Şii-Sünni farklılıklar temelinde gerçekleştirilebilecek bu parçalanma sonrası Irak hem gücünü kaybeder hem de Irak’taki var olan güçler bugün Suriye’deki güçlerle birleşebilir’, diyor ABD ve İsrail.
Ne zaman söylemişler bunu? İsrail 1982’de, ABD 1996’da.

Siyonist plan açısından bir Irak savaşı var mıydı, Suriye iç savaşa sürüklenmiş miydi? Hayır.
Peki ya şimdi? Irak iç savaşta, Suriye iç savaşta.
Yani? Yani bunlar daha baştan Irak ve Suriye’yi hedef seçmiş Tevrat’ta öngörüldüğü şekilde savaş planlarını yapmış, şimdi de uyguluyorlar ve hala savaşlar sürüp gidiyor. Çünkü bu Irak ve bu Suriye parçalanmadan Türkiye’de Kürdistan siyaseti işletilemiyor. Olur mu canım diyeceksiniz ama bakın Ortadoğu’ya bakın Anadolu’ya bakın Barzani’ye oluyor işte…

ŞİMDİ HEDEFTE SURİYE VAR

Konu şimdi Suriye…
Bir bakın bakalım yeni İsrail Suriye için ne düşünüyormuş:
‘Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile erişebileceğimiz bir noktadadır(5).’
Durum bu.

SONUÇ:

ABD, İsrail ve Türkiye... 'NEDEN SURİYE'