Özal
30 Nisan 2020 ( 1936 izlenme )

'Ünlü BOP'A Ne Oldu'

‘DÖRT ADIMDA BOP'A GİDEN SÜREÇ’

1948-1973 arasında yaşanan Arap-İsrail savaşları, her şeyden önce şu gerçeği İsrail’in yüzüne çarpmıştı; bölgedeki Arap ülkelerinin birleşerek daha güçlü bir şekilde saldırması halinde, İsrail’in varlığı ve bekası tehlikeye düşecektir.

‘YENİ İSRAİL STRATEJİSİ’

İsrail’in bölgede yeni bir strateji geliştirerek bu tehdidi ortadan kaldırması gerekiyordu.
Ünlü Yahudi stratejist İsrael Shakak, İsrail’e ışık tutacak yeni bir stratejinin hayata geçirilmesi için çalışmaya koyuldu(1). İzlenecek yol açıktı;
‘birleşip güç olmalarını engellemek için, Ortadoğu coğrafyasındaki Müslüman ülkeleri parçalamak!’

Bu hedefe ulaşılmasını sağlayacak yollar da açıktı;
‘bu ülkeleri etnik ve mezhepsel temelde önce ayrıştırmak, sonra kendi içlerine çatıştırmak ve nihayetinde yine parçalamak!’

Bu strateji ve taktiği çizen proje de hazırdı; Büyük Ortadoğu Projesi(BOP).

‘BOP’UN ANA HEDEFİ KÜRDİSTAN’

Bu projenin temeli zaten Birinci Dünya Savaşı sonrasında hazırlanmıştı; Ortadoğu’da, ‘etnik-dini-mezhepsel’ farklılıkları olan gruplar bir araya getirilerek yapay devletler kurulmuştu. Geriye bu farklıları tetiklemek olacaktı. 

Bununla birlikte, İsrail’in bu stratejisinin güç kazanabilmesi için sahada tetik çekebilecek bir desteğe ihtiyacı olacaktı ama zaten o da hazırdı; Müslüman olmasına karşın ‘etnik ve mezhep’ ayrılığı temelinde 1943’ten beri Irak Devleti’ne tetik çeken bir Molla Mustafa vardı…

ABD Silahlı Kuvvetler dergisinde yayımlanan BOP planı(2) incelendiğinde ve plan ekindeki haritaya bakıldığında ana hedefin Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurmak olduğu ve bu şekilde bölgedeki dört büyük ülkenin parçalanmasının amaçladığı açık görülür. Planın genel özeti şöyle;

"ETNİK VE MEZHEPSEL AYRIŞTIRMA VE PARÇALAMA"

"Mısır’dan Türkiye’ye uzanan bir coğrafyada bulunan ülkelerin yönetimlerini ele geçirme, kaynakların yönetimini sahiplenme, etnik ve dinsel temelde ayrıştırma ve parçalama. Kopan parçalardan İsrail’e müttefik devletler kurmak ve sonuçta başa geçerek Orta Doğu’yu yönetmek."

"ADI BOP OLAN BU PLAN DÖRT AŞAMALI"

“ Birinci Aşama. Hedef ülkelerin yönetimlerini ele geçirmek:

“Doğrudan işgal” tıpkı Irak’ta yapıldığı gibi; ya “iç karışıklık- iç çatışma” çıkartmak yoluyla yönetimleri alaşağı etmek tıpkı Libya, ve Mısır’da yaptıkları gibi; ya “dış baskı- iç savaş” sonrası yönetimleri istifaya zorlamak tıpkı Suriye’de halen yaşanmakta olduğu gibi ya da demokrasi eliyle demokratik seçimlerle o ülkenin yönetimini işbirlikçiler vasıtasıyla ele geçirmek tıpkı Türkiye’de yaşanmakta olduğu gibi.”

BİRİNCİ AŞAMA SEÇENEKLERİYLE YÖNETİME GELEN SİYASİ İKTİDAR İKİNCİ AŞAMAYA ŞÖYLE GEÇER;

“İkinci Aşama. Hedef ülkelerin kaynaklarının yönetimini ele geçirmek:

“Özelleştirme- yabancı sermaye diyerek ” diyerek o ülkenin stratejik kaynaklarını doğrudan satın almak ya da işbirlikçi yerli sermaye eliyle kaynakları dolaylı satın almak tıpkı Türkiye, Libya ve Mısır’da görüldüğü gibi; ya da doğrudan müdahale ile işgal edilen ülkelerdeki silahlı güçleriyle kaynaklara el koymak tıpkı Irak’ta olduğu gibi. Böylece yeraltı ve yerüstü ekonomik hatta insan kaynaklarının yönetimini ele geçirmek.”

YÖNETİMLERİ VE KAYNAKLARI ELE GEÇİRİLEN ÜLKELERDE, ÜÇÜNCÜ AŞAMA BAŞLATILIR;

“Üçüncü Aşama. Hedef Ülkelerdeki insanları ayrıştırmak ve ayrışan gurupları güçlendirmek;

Hedef ülkelerde birlikte yaşamakta olan insanları teo-stratejik bir yaklaşımla etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar temelinde, “ileri demokrasi, insan hakları ya da özgürlükler” diyerek ayrıştırmak tıpkı Türkiye’de yönetici siyasetin yaptığı gibi. Bu amaca uygun olarak yasal düzenlemeler ya da uygulamalarla ayrışan gurupları güçlendirmek tıpkı Türkiye’de bir olan insanların “Türk-Kürt, Alevi-Sünni” diye ayrıştırma gayretlerinin görüldüğü gibi.”

DÖRDÜNCÜ VE SON AŞAMA İSE ŞÖYLE ÇİZİLİR;

“ Son aşama: Anayasal düzenlemelerle içten parçalamak;

" İşbirlikçi yönetimler eliyle ele geçirilmiş olan hedef ülkelerdeki devlet mekanizmasının ve kaynak yönetiminin gücünü kullanarak ya anayasal düzenlemelerle ya da ayrışan ve güçlendirilen gurupları çatıştırmak yoluyla bir iç kargaşa yaratarak, bunun sonucunda yine anayasal düzenlemeyle hedef ülkeleri parçalamak. Kopan parçalardan da tampon devletçikler kurmak.”

VE BUGÜN…

Özel okullar peş peşe açılıyor ta ilkokullara hatta ana okullarına kadar uzandı.
Fabrikalar peş peşe satılıyor ta şekere kadar uzandı hatta kamuya ait binalar satılmaya başlandı.

Ayrıştırma peş peşe körükleniyor, Anadolu’da sayılmayan etnik kimlik kalmadı, anayasal kimlik olarak TÜRK diyen ise yok!

Ülkede Cumhuriyet tartışılıyor, Atatürk tartışılıyor, kurtuluş savaşı ve milli mücadele tartışılıyor… Keşke Yunan galip gelseydi diyenler ortaya çıkıyor ve bu zihniyetler en üst siyasi düzeyde itibar görüyor…

Yani?
Yani Bu pencerelerden bakıldığında, Türkiye’nin son aşamada bulunduğu açık.

TÜRKİYE MODEL OLDU

ABD Başkanı Obama’nın buraya kadar gelerek, Türkiye için “model ülke” demesinin altında da bu yatıyor. Türkiye model ülke, çünkü süreç sözde demokratik görülen bir yoldan işletiliyor. Kesintisiz işlediği için de diğer ülkelere model gösteriliyor.

TÜRKİYE NEDEN MODEL?

Türkiye model çünkü Türkiye’de savaşla kazanılanlar siyasetle elden alınıyor da ondan, işte bu nedenle model Türkiye.

Soru şu; bu plan ve projeler Anadolu’da tutar mı?
Öyle ya, Türk tarihi böylesi çok stratejilerle karşı karşıya kalmış, hepsini de aşmasını bilmiştir. Şimdi, Türk Milleti, karşılaştığı bu yeni savaş oyunlarının işletilmesine izin verecek midir?

Önümüzdeki süreç, cumhuriyeti kuran Türk Milletinin mevcut siyasetin ardındaki yakın gerçekleri görmesine bağlı olarak gelişecektir…

Erdal Sarızeybek

Yararlanılan kaynaklar:

1. Kivunim, ‘1980’lerde İsrail için Strateji’, Şubat 1982.
2. ABD Silahlı Kuvvetler dergisi, ‘Kanlı Sınırlar,BOP’, Haziran 1996.
Başvuru: Erdal Sarızeybek, İSRAEL/ Nil’den Fırat’a Devlet Oyunları, Destek Yayınları, 2018.

Önerilen Videolar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Çekiç Güç 'Kim Çağırdı' Erdoğan 'Neyi Görüşecek' 'Adalet ve Kalkınma Partisi NASIL İKTİDAR OLDU' Bu iş 'Nereden Gliyor'